O nas

PCEiA ORDO jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powstałą w 1999 r., oferującą szeroki wachlarz szkoleń i kursów z zakresu edukacji: ekonomicznej, prawnej i zarządzania tworzonych z uwzględnieniem wymagań obecnego rynku pracy oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

PCEiA ORDO specjalizuje się w świadczeniu usług doradczych związanych z udzielaniem pomocy Klientom ubiegającym się o środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Firma zapewnia efektywną pomoc w poszukiwaniu odpowiednich źródeł finansowania, przygotowywaniu niezbędnych dokumentów oraz sprawowaniu pełnego nadzoru nad przebiegiem realizacji planowanego przedsięwzięcia.

Usługi oferowane przez PCEiA ORDO stoją na najwyższym poziomie dzięki dużemu potencjałowi i kreatywności w działaniu Firmy co jest jej najważniejszym atutem. Dowodem na to jest fakt, iż w ciągu swej działalności PCEiA ORDO stała się głównym ośrodkiem edukacyjnym na rynku usług szkoleniowych w ochronie zdrowia na Podlasiu.